USLUGE

usluge


JU Veterinarska stanica Tuzla nudi sljedeće usluge:

 • Vakcinacija,
 • Sterilizacija,
 • Interna medicina (kardiolgija, dermatologija, urologija, gastroenterologija pulmologija),
 • Laboratorijske analize (krv,biohemija, elektroliti, hormoni i urin),
 • Rendgen,
 • Anestezija,
 • Hirurgija ( hirurgija mekih tkiva, ortopedija, stomatologija, oftalmologija, hirurgija tumora),
 • Stacionarno liječenje,
 • EKG,
 • Ultrazvuk,
 • Fizikalnu terapiju.