VETERINARI

dr_ferizbegovicProf. dr. sc. Jasmin Ferizbegović dr. vet. med. ,  rođen 13.09.1954 godine u Tuzli, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, 1978. godine, te stekao zvanje diplomiranog veterinara. Dobitnik je priznanja Zlatna značka Univerziteta za prosjek ocjena odličan tokom svih V godina studija.

Postdiplomski studij Smjer: Fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja je odslušao i završio na Veterinarskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Magistarski rad pod nazivom “Uzajamna povezanost utjecaja predisponirajućih faktora brdsko-planinskog područja na učestalost oboljenja mliječne žlijezde krava i ovaca individualnog uzgoja”, odbranio je 1990. godine i stekao zvanje magistar veterinarskih nauka.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Istraživanja sezonalnosti spolne cikličnosti krava brdsko – planinskog područja” odbranio je 1995 godine na Veterinarskom fakultetu. Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje doktor veterinarskih nauka iz oblasti: fiziologija i patologija razmnažanja domaćih životinja. Mentor doktorske disertacije je bio prof. dr Ahmed Mutevelić, redovni profesor (sada emeritus), Veterinarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.

Od 1982. godine do danas nalazi se na poziciji direktora JP Veterinarska stanica d.o.o. , Tuzla, te radi na provođenju zdravstvene zaštite životinja.

Detaljnija biografija prof. dr. Jasmina Ferizbegovića – DOWNLOAD 404 kb

dr_purdicMersad Purdić dr. vet. med. , rođen u Zvorniku 1981 godine. Diplomirao u martu 2007 godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U JP Veterinarskoj stanici d.o.o. Tuzla, obavio pripravnički stan u periodu 2007-2008 godina, nakon pripravničkog staža je uposlenik J.P. Veterinarska stanica doo Tuzla.

Edukacije proveo na Klinici za male životinje na FVM u Beogradu, te na Klinici za male životinje u Postojni, Slovenija. Učesnik je na više kongresa, simpozija, treninga i work shop-ova iz veterinarske medicine. Postdiplomski studij upisuje 2011. godine na smjeru Higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Stručni ispit položio 2008 godine, član je Veterinarske komore F/BiH.

mehmedMehmed Selić dr. vet. med. , rođen u Tuzli 1984 godine. Osnovnu školu završio u Živinicama 1998 godine. Nakon toga, upisuje Srednju veterinarsku školu u Kalesiji, koju završava 2002 godine. Diplomirao u oktobru 2007. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, obavio pripravnički staž u periodu 2007-2008 godine. Nakon pripravničkog staža je uposlenik JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla.

Učesnik je na više kongresa, simpozija, treninga i work shop-ova iz veterinarske medicine. Stručni ispit položio 2008 godine, član je Veterinarske komore F/BiH.

dr_delicErnes Karić dr. vet. med. , rođen u Bijeljini 1988 godine. Osnovnu školu završio u Tuzli 2002 godine, kao i osnovnu muzičku školu. Nakon toga, upisuje gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli, koju završava 2007 godine.

Diplomirao u julu 2012 godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla trenutno obavlja pripravnički staž u periodu 2012-2013 godine.

Dževad Džindo dr. vet. med. , rođen je 01.11.1980 u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisao 1999 godine a diplomirao 2005. godine. Od 2005 do 2006 godine odradio pripravnički staž u JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, nakon čega je zaposlen u istoj. Trenutno je uposlen u JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla i obavlja funkciju šefa Ambulante Dragunja.