Politika kvaliteta

 

MISIJA

JP „Gradska veterinarska stanica“doo Tuzla, kontinuiranom edukacijom i nabavkom sofisticirane opreme, obezbjeđuje najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu i njegu za vašeg kućnog ljubimca. S ponosom se može istaći da se svrstava u red javnih preduzeća, koja pružaju najbolje usluge u oblasti veterinarske medicine: poslovi u domeni veterinarskog javnog zdravstva, pregledi i liječenje oboljelih životinja, veterinarsko – zdravstveni pregledi, službene kontrole, preventivna vakcinacija i dijagnostička ispitivanja životinja, hirurške i ortopedske operacije, laboratorijske analize (hematologija, biohemija, urin), poslovi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, deviperizacije i radiološke dekontaminacije sredstava i opreme za kućne ljubimce, egzotiku i akvaristiku a što se ogleda u stalnom podizanju nivoa zadovoljstva korisnika usluga, uposlenika i cjelokupnog društva.

 

VIZIJA

Javno preduzeće Gradska veterinarska stanica doo Tuzla ima dugu tradiciju, preko 70 godina u domeni veterinarske medicine. Međutim, ambicije i želje idu dalje u smjeru još bolje opremljenosti preduzeća i educiranosti uposlenika. Prepoznatljivost u širem geografskom prostoru ostvarujemo kvalitetom svojih usluga, te na taj način želimo postati regionalni lider u ovoj djelatnoti na području Bosne i Hercegovine.

 

STRATEŠKI CILJ

“Kvalitet u pružanju usluga, naglašena profesionalnost i uslužnost, poštovati ugovoreno, sve sa
ciljem ispunjavanja potreba i očekivanja korisnika usluga, dugoročno, stabilno i pozitivno poslovanje,
uspješnu marketinšku obradu tržišta, uvođenje novih djelatnosti, inovativnih rješenja, sofisticiranih
procedura, širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa korisnika usluga i uposlenika“
najvažniji su kriteriji kvalitete, a to postižemo:

 

OPŠTI CILJEVI

 • Postizanjem punog zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o JP „Gradska veterinarska stanica“ doo Tuzla,
 • Sviješću uposlenika, da opstanak, razvoj i profitabilnost JP „Gradska veterinarska stanica“doo Tuzla zavisi od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika,
 • Kontinuiranim poboljšanjem nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika,
 • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu,
 • Provođenjem poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom,
 • Stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom,
 • Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efektivnosti svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bilo pravilo, a ne slučajnost,
 • Brižljivim izborom kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostavom međusobnog partnerskog odnosa sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo,
 • Umanjivanjem utjecaja opakih zaraznih i parazitarnih bolesti, naročito onih koje se sa životinja
  mogu prenjeti na ljude i izazvati nesagledive i katastrofalne zdravstvene i ekonomske
  posljedice (bolesti zoonotičnog karaktera),
 • Striktnom provedbom mjera DDD (dezinfekcije, dezinsekcije,deratizacije, deviperizacije i radiološke dekontaminacije),
 • Globalno poboljšati stanje, proizvodnju i kvalitet u stočarstvu, kao ključnom generatoru razvoja poljoprivrede.
 • Kontinuirano provoditi stručno i naučno verificirane mjere i metode u cilju poboljšanja zdravstvene sigurnosti i kvalitete namirnica animalnog porijekla, na način obavezne provedbe veterinarsko – zdravstvenih pregleda, kontrole i nadzora, prilikom utovara, pretovara i istovara namirnica animalnog porijekla, u svim fazama proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije.
 • Realizacijom postavljenih godišnjih planova, programa i ciljeva.

Poštujući navedeno, naša opredijeljenost usmjerena je na korisnike naših usluga, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje ciljeva kvalitete te ocjene primjerenosti politike kvalitete u odnosu na sve veće zahtjeve korisnika naših usluga.

 

Tuzla, 10.06.2022. godine 

 

Politiku kvaliteta možete snimiti na svoj računar putem ovoga [LINKA]