Registruj svog psa


Svaki pas mora biti označen na propisani način, u skladu sa Odlukom Grada Tuzla i drugim pozitivnim zakonskim propisima, a vlasnik/držalac mora imati propisanu službenu ispravu/dokument o upisu (registraciji i čipovanju), vakcinaciji protiv bjesnila i obavljenom tretmanu protiv parazita za svog psa.

Za vođenje registra pasa, čipovanje pasa, vakcinaciju pasa protiv bjesnila i tretman protiv parazita, te izdavanje službene isprave/dokumenta nadležna je veterinarska organizacija JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla.

Odlukom o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama koju je donijelo Općinsko vijeće Tuzle u Aprilu 2014. Godine (Sl. glasnik Općine Tuzla br.3, od 03. April 2014. godine) se propisuju uslovi i način držanja i postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, a naročito kretanje pasa u javnim objektima i na javnim površinama, način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i životinjama opasnim za okolinu na području Grada Tuzla.

Plakat_2

Prema Članu 16. iz pomenute odluke upisivanje pasa u registar i čipovanje je obavezno za sve vlasnike/držaoce psa na prostoru Općine Tuzla.

NEMOJTE DOZVOLITI DA VAŠ PAS BUDE IZGUBLJEN.

ČIPUJTE I REGISTRUJTE VAŠEG PSA VEĆ DANAS!

Za više informacija obratite se u nadležnu veterinarsku stanicu Grada Tuzla: JP Veterinarska stanica Tuzla

Kontakt telefon: 035 207 211; 035 207 212; 035 364 560; 035 207 004

Mobitel: 061 101 384; 061 100 193; 061 998 688; 061 101 486; 061 178 384

E-mail: [email protected]

Objavljeno 7.3.2015 - Kategorija: vijesti